Landbruget er blevet moderne

0
902

Når du ser en traktor eller mejetærsker på marken, er det ikke sikkert, du forbinder det med noget teknologisk vidunder. Faktisk vil de færreste tænke på ord som ’moderne’ eller ’teknologisk’, men egentligt er landbruget udskældt af alle de forkerte grunde, for der er masser af brugbar teknologi, som gør sig til på gården – og i luften omkring den!

Præcisionslandbrug – bedre høst og større besparelser

Det er langt fra givet, at du har hørt ordet præcisionslandbrug før. Og hvad har præcision egentligt lige at gøre med at dyrke en mark?

Præcisionslandbrug kan nok bedst beskrives som en metode, der fjerner gætværket fra landmanden og hjælper ham med at indhente præcise data, hvormed han kan optimere sin drift.

Det foregår på den måde, at der sendes en drone i luften over landmandens mark. Denne drone har et særligt kamera monteret, hvormed det kan aflæse planternes helbredstilstand – f.eks. om de er ved at drukne i en særlig del af marken, om de mangler næring eller om der er tegn på plantestress. Disse data kan indhentes når som helst, og det smarte er, at de genererer et digitalt kort, som kan indlæses i de moderne landbrugsmaskiner. Det betyder, at man f.eks. kan indsætte data i sine sprøjtemaskine, hvormed marken kun gødes de steder, der er særligt behov. Derved får planterne de bedste vækstbetingelser og landmanden risikerer ikke at spilde penge på at gøde, hvor der ikke er behov. Resultatet bliver derfor, at der tjenes flere penge på baggrund af en optimeret høst, mens udgifterne også reduceres. Det er en situation, der kun efterlader vindere!

Netop fordi der blandt andet ikke gødes unødvendigt, vinder miljøet også på den nye teknologi. Det skånes nemlig for unødvendig gødning.

Præcisionslandbrug er dog ikke kun data fra de flyvende droner, men også f.eks. sammenligninger mellem historiske perioder eller satellitdata. Sammenholdt giver disse data landmanden nogle helt enestående information at forholde sig til.