Organisér dig som freelancer og få styr på din tid og økonomi

0
800

Er du freelancer eller selvstændig konsulent eller lignende, hvor du løbende har igangværende arbejde, hvor timer skal redegøres for overfor kunden sideløbende din fakturering? Så bør du overveje, om du har det rette system til at håndterer denne del af din virksomhed. 

Dette kan oftest ende ud i et stort manuelt arbejde, som kan blive tidskrævende, hvis du ikke har sat det i en form for struktur.

Igangværende arbejder

At have styr på timeforbruget eller firmaets timeregnskab er en vigtig del af ens forretning. Til dels for at få løbende oversigt over den månedlige indtjening samt overskuddet. 

Er man ikke opmærksom på dette, kan ens regnskab hurtigt blive misvisende, idet man kan få indtægtsført omsætning, som reelt set vedrører andre måneder. Det kan dertil blive en uoverskuelig opgave at få styr på, hvis denne del af ens virksomhed ikke er på plads.

Brug af klippekortsystem

Systemer er vigtige for at styre og skabe overblik over sin forretning. Trods det er forbundet med en investering, så er der også en besparelse rent administrationsmæssigt, idet det også koster penge.

Du kan se mere her om klippekortsystem og timeregistrering systemet, som bl.a. mange små selvstændige har stor glæde af. Til dels fordi de opnår en øget kundetillid, men også sikrer at de kan få forudbetaling for deres arbejde, som igen er til stor gavn for deres likviditet. 

Kundevenligt program

Du sikrer dertil, at rapporter kan fremlægges som kunden ønsker det. Hvilket sikrer at kunden løbende kan følge med i forbruget af anvendte timer. Men også de udgifter, som måtte være relateret til opgaven. 

Dette gør, at kunden har et bedre overblik over den arbejdsopgave i har aftalt, men også over eget regnskab, hvilket fordrer en god kunderelation.

Projektstyring giver dig overblik

Projektstyring over de konsulentopgaver, som du evt. måtte have gør, at du har bedre styr på dit regnskab dagligt. Dertil kan man have firmaopgaver, hvor der er flere mennesker samtidig på opgaven. Herunder de udgifter der også måtte være relateret til opgaven eller opgaverne. 

Styringen af brugte timer sikrer, at du har bedre styr på forventede lønudgifter til eventuelt hyret konsulenter. 

Hold øje med din likviditet

Igangværende arbejde kræver større fokus på din likviditet. Til dels fordi indtægter kan stå på din konto før opgaven reelt set er færdig. 

Dette gør også, at du rent bogføringsmæssigt skal tage højde for det rent regnskabsteknisk. Altså sikrer at pengene hensættes til de måneder, hvor arbejdet skal udføres.