Københavns kommune sparer for en hver pris

0
770

Dette indlæg er udarbejdet i samarbejde med den virksomhed der linkes til. Indlægget er derfor betalt - det samme gælder links.

Der findes nok ikke mange politikere eller kommuner, der ikke har integration meget højt på deres dagsorden over ting, der har stor betydning i fremtiden. En af de vigtigste parametre i forhold til integration, er udover velvilje naturligvis, at udlændingen der kommer til landet kan det danske sprog, hvilket nærmest er en ufravigelig forudsætning for en god integration.

Det vil derfor nok også undre nogen, når de ser på hvem Københavns Kommune har valgt i fremtiden skal stå for at lære disse udlændinge dansk, når de kommer til Danmark. I sidste uge blev det annonceret, at de to der fremover kommer til at modtage den støtte der er nødvendig for at kunne tilbyde gratis undervisning er CLAVIS sprog & kompetence og UCPLus.

Begge er uden tvivl glimrende sprogskoler, men i forhold til kvaliteten er de langt fra de bedste i følge den afgørelse der netop er blevet offentliggjort og kan læses her. Her kan man nemlig læse af de to skoler får henholdsvis 4,67 og 3,33 i de såkaldte kvalitetspoint. Dette er langt under eksempelvis IA Sprog og Dansk Flygtningehjælp der begge scorer 7 eller mere.

De to valgte scorer til gengæld meget højt på Prispoint, hvilket ganske enkelt betyder, at kommunen ikke har valgt den bedste løsning, men at de har valgt dem der kunne tilbyde den billigste løsning. Man skal naturligvis ikke male fanden på væggen over valget, da både CLAVIS sprog & kompetence og UCPLus uden tvivl er kompetente mennesker, det må alligevel kaldes for en meget kedelig og lidt farlig tendens i tiden, at landets absolut største kommune ser så let på integrationen, at de hellere vil spare penge på sprogundervisningen, end at tilbyde den bedste.

Udover at de ikke vælger den der scorer højst i deres kvalitetsystem, så sparer de samtidig tæt på 20% på det næste år, hvilket svarer til omkring 20 millioner. Til sammenligning er Københavns budget på godt 50 milliarder kroner, så det kan virke som et besynderligt sted at spare.