Vil du styrke teamets sociale sammenhold?

0
442

Er du i tvivl om, hvordan du får bedre socialt og fagligt sammenhold i dit team? Ansatte kan du ikke dressere som hunde, og som (team)leder må du lære at leve med, hver ansat har eget temperament og ting, de kan lide eller ikke lide, og at dine evner til at ændre dette er begrænsede. Når det så er sagt, er der flere ting, du kan prøve dig af med for at lave nogle rammer, hvor ansatte trives sammen.

Hvad med en firmafest?

Nok det mest simple redskab til din rådighed er at arrangere firmafester, hvor især julefrokoster er et hit blandt de fleste ansatte. Succesen af sådan et event forudsætter dog, at dine ansatte allerede kender hinanden og har et nogenlunde velfungerende arbejdsforhold. For det kræver meget af de fleste folk at skulle slappe af til en fest omgivet af mennesker, som de nærmest ikke engang kender.

Til teambuilding kan man ikke gemme sig

Men ønsker du noget lidt mere gennemtænkt, end en julefrokost typisk vil være, kan du overveje at prøve dig af med teambuilding. Hvor man til en julefrokost kan ”gemme sig” fra det sociale samvær ved at fordybe sig i mad og drikke, så bliver man ved teambuilding tvunget til at tage stilling til sine medmennesker. Nu er ”teambuilding” et bredt ord, der kan omfatte meget. Hvad er det i grunden?

Teambuilding kræver samarbejde

Du kan læse mere her om konkrete inden- og udendørs aktiviteter inden for teambuilding, men på et overordnet plan kan det siges om teambuilding, det er aktiviteter, der kræver samarbejde. Nogle aktiviteter inden for teambuilding er fysisk krævende (fx stjerneløb), mens andre udfordrer folk på deres analytiske evner (fx escape games), og atter andre udfordrer folk på de kommunikative evner.

Udfordr ansatte på deres personlige egenskaber

Når teambuilding planlægges og afvikles rigtigt, vil det både være en hyggelig aktivitet, der giver de ansatte rig mulighed for at komme hinanden ved, og det vil også udfordre dem på deres personlige og sociale egenskaber. Som leder eller HR-medarbejder kan der faktisk være en masse guld at finde ved at overvære teambuilding, da du lærer, hvilke styrker dine ansatte har foruden deres faglighed.

Studér eventbureauers udsendte

Hvis du vitterligt aldrig har prøvet dig af med teambuilding i din virksomhed før, var det nok klogt at tage fat i et eventbureau den første gang, du vil afvikle noget. Har du ikke overværet teambuilding før, risikerer du nemlig at fumle dig frem, når du selv stabler din første aktivitet på benene. Lær af profferne, før du egenhændigt prøver at arrangere noget inden for teambuilding til din virksomhed.

Styrk det sociale fællesskab

Du kan ikke redde et betændt arbejdsmiljø hverken med julefrokoster eller teambuilding. Men hvis du har et nogenlunde velfungerende team, hvor du bare ønsker, at dine ansatte lærer at være mere trygge omkring hinanden og at se fællesskabet med deres kolleger som en årsag til at blive i jobbet, så arrangér teambuilding for dem. Gå fx ind på et eventbureaus hjemmeside, og læs om aktiviteter.